banner

  Voormalige Zuivelfabriek Eemlandia

  Voormalige melkfabriek als decor voor eigentijds wonen en werken: industrieel en minimalistisch, maar warm en sfeervol. Architectuur die naadloos aansluit bij de industriële context en tegelijkertijd een dorpse sfeer uitademt.

  Waar eens zuivelfabriek Eemlandia symbool stond voor eendracht en daadkracht onder de Bunschotense boeren, stonden de resten van de fabriek er jarenlang troosteloos bij.

  Na jarenlange leegstand krijgt Eemlandia een nieuw leven in de vorm van een totaalplan waar de thema’s wonen en werken onderdak vinden. Met de historische waarden van dit rijksmonument wordt geschiedenis weer toekomst.

  Op het braakliggende terrein rondom de Melkfabriek worden 15 eengezinswoningen gerealiseerd die samen met de fabriek een woonhofje creëren. De fabriek is opgedeeld in twee onderdelen, het zogenaamde lage deel met de kopwoning. Hierin worden 25 sociale huurwoningen gerealiseerd. Het hoge deel met de schoorsteen wordt gerestaureerd en klaargemaakt voor commerciële dienstverlening.

  Inmiddels zijn alle woningen verkocht. De appartementen zijn gekocht door Gooi en Omstreken en Bureau Bos gaat zich vestigen in het hoge deel van de Melkfabriek.

   

  Bureau Bos          Koelewijn Bouw

  Informatie

  Impressie

  Vorige
  Volgende